Klimator logo logo

Välkommen till Klimator

Klimator är ett kunskapsföretag vid Göteborgs universitet. Sedan 1999 har vi arbetat med konsultverksamhet inom klimatologi med målsättningen att bidra med kunskap inom tillämpningar som trafiksäkerhet, bebyggelse och miljö. Vi har verksamhet i Sverige och internationellt där vi bland annat arbetar med att designa och utveckla vägklimatsystem, bidra till framtida transportlösningar mot bakgrund av energi- kostnad och säkerhetskrav.

Affärsområden

Forskning

Klimator är ett kunskapsföretag vid Göteborgs Universitet och bedriver forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med Vägklimatgruppen vid universitet. Vi har även nära sammarbete med flera universitet och forskningsinstitut i övriga Sverige och runt om i Europa.
Läs mer